40ο Ετήσιο Συνέδριο Ο.Τ.Ε.ΜΑ.Θ., 28 - 30 Απριλίου 2022, Ξενοδοχείο Porto Palace, Θεσσαλονίκη

Σας ενημερώνουμε ότι το 40ο ετήσιο Συνέδριο της ΟΤΕΜΑΘ θα πραγματοποιηθεί από τις 28 έως τις 30 Απριλίου 2022, στο ξενοδοχείο Porto Palace, Θεσσαλονίκη.

Όλες οι πληροφορίες σχετικά με το 40ο Ετήσιο Συνέδριο Ο.Τ.Ε.ΜΑ.Θ. θα είναι διαθέσιμες στις ιστοσελίδες www.globalevents.gr και www.orthotemath.gr
Πρόσφατα άρθρα: