Μαθήματα Χειρουργικής Ανατομίας 2019-2020


ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΝΑΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ

“ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ PROF. JURGEN KOEBKE”

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019-2020

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΩΝ

ΑΝΑΤΟΜΕΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ Α.Π.Θ.


1) 13/11/2019 - 16:00-18:00

Χειρουργική ανατομία του ισχίου (διαφάνειες) Χειρουργική ανατομία του ισχίου (επίδειξη σε πτώμα)


Εκπαιδευτές: Κ. Νάτσης - Τ. Τότλης


2) 20/11/2019- 16:00-18:00

Χειρουργικές προσπελάσεις του ισχίου (διαφάνειες)

Χειρουργικές προσπελάσεις του ισχίου (επίδειξη σε πτώμα)


Εκπαιδευτές: Κ. Νάτσης - Τ. Τότλης

3) 27/11/2019 - 16:00-18:00

Χειρουργική ανατομία της κοτύλης και του λαγόνιου βόθρου (διαφάνειες)

Χειρουργική ανατομία της κοτύλης και του λαγόνιου βόθρου (επίδειξη σε πτώμα)


Εκπαιδευτές: Κ. Νάτσης - Ν. Αναστασόπουλος

4) 4/12/2019 - 16:00-18:00

Λαγονοβουβωνική προσπέλαση (διαφάνειες)

Λαγονοβουβωνική προσπέλαση (επίδειξη σε πτώμα )

Εκπαιδευτές: Κ. Νάτσης - Ν. Αναστασόπουλος

Συμπληρώστε τη φόρμα για να δηλώσετε συμμετοχή στα μαθήματα.


Προθεσμία μέχρι τις 31 Οκτωβρίου 2019

Πρόσφατα άρθρα: