Διοικητικό Συμβούλιο ΟΤΕΜΑΘ 2019-2020


Κατά τη Γενική Συνέλευση του Σώματος, το Σάββατο 4 Μαϊου 2019, στα πλαίσια του 38ου Συνεδρίου της Εταιρείας (ΟΤΕΜΑΘ), έλαβε χώρα εκλογική διαδικασία για τη σύνθεση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της 4/5/2019, σήμερα 15 Μαΐου 2019, το νέο Διοικητικό Συμβούλιο συνήλθε σε Σώμα και έχει όπως παρακάτω:


Πρόεδρος: Καζάκος Κωνσταντίνος

Α’ Αντιπρόεδρος: Μπελετσιώτης Αναστάσιος

Β’ Αντιπρόεδρος: Ιωσηφίδης Μιχαήλ

Γεν. Γραμματέας: Ζήδρου Χριστιάνα

Αναπλ. Γραμματέας: Ιωσηφίδου Ειρήνη

Ταμίας: Διονέλλης Παναγιώτης

Μέλη: Ντελής Ιωάννης, Τιλκερίδης Κωνσταντίνος

Εκπρ. Εκτάκτων Μελών: Κουγιουμτζής Ιωάννης


Δείτε εδώ λεπτομέρειες...


Πρόσφατα άρθρα: