[38ο Συνέδριο] Γενική Συνέλευση-Εκλογές ΔΣ

Αγαπητά μέλη της Ορθοπαιδικής και Τραυματολογικής Εταιρείας Μακεδονίας - Θράκης, Σας γνωρίζουμε ότι κατά τη διάρκεια του 38ου Ετήσιου Συνεδρίου της ΟΤΕΜΑΘ θα λάβει χώρα Γενική Συνέλευση του σώματος την Πέμπτη 2 Μαΐου 2019 και ώρα 08:30. Σε περίπτωση μη ύπαρξης απαρτίας η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί το Σάββατο 4 Μαΐου 2019 και ώρα 15:00. Καθώς η διετής θητεία του παρόντος Δ.Σ. λήγει, σύμφωνα με το Άρθρο 3 (Παρ. 4α) του Καταστατικού, προκηρύσσονται εκλογές για τις θέσεις: 1. Του Β’ Αντιπροέδρου, 2. Πέντε (5) Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου 3. Τριών (3) μελών της Εξελεκτικής Επιτροπής και 4. Ενός (1) εκπροσώπου των εκτάκτων μελών. Καλούνται τα μέλη της Ορθοπαιδικής και Τραυματολογικής Εταιρείας Μακεδονίας-Θράκης που ενδιαφέρονται για την εκλογή τους σε θέση του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά τη Γενική Συνέλευση, να υποβάλλουν την έγγραφη αίτησή τους στη Γραμματεία της ΟΤΕΜΑΘ,

είτε με τηλεομοιοτυπία (FAX) στο

+302310327626

είτε με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο

orthotemath.secretary@gmail.com

το αργότερο μέχρι Τρίτη 2 Απριλίου 2019. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα ταμειακώς τακτοποιημένα μέλη της ΟΤΕΜΑΘ.

Για το Δ.Σ. της Ο.Τ.Ε.ΜΑ.Θ. Ο Πρόεδρος 2018-19 Σαββίδης Σ. Ματθαίος


Πρόσφατα άρθρα: