[ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ] Υποτροφία ΟΤΕΜΑΘ 2018-2019

Αγαπητά μέλη της ΟΤΕΜΑΘ,


Σας υπενθυμίζουμε την προκήρυξη της 3μηνης ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ ΟΤΕΜΑΘ, στο Leeds Teaching Hospital, το οποίο είναι ένα από τα πιο καταξιωμένα νοσοκομεία παγκοσμίως στην εκπαίδευση Ορθοπαιδικών Χειρουργών. Η υποτροφία αφορά σε νέο ορθοπαιδικό, που είναι ήδη μέλος της ΟΤΕΜΑΘ, ταμειακά τακτοποιημένο, ο οποίος θα πρέπει να είναι ειδικός κατά την υποβολή της αίτησής του κι όχι περισσότερο από δύο έτη από την ημερομηνία λήψης του τίτλου ειδικότητας. Για την επιλογή του Υποτρόφου θα πραγματοποιηθούν γραπτές εξετάσεις με το σύστημα απαντήσεων πολλαπλής επιλογής. Στην τελική βαθμολογία θα προσμετρηθούν και τα προσόντα από το βιογραφικό του υποψηφίου (μοριοδότηση με βάση τον νόμο περί προσλήψεων επιμελητών στο ΕΣΥ, Κοινή Υπουργική Απόφαση Αρ. Γ4α/Γ.Π οικ.4044/2018, ΦΕΚ 116/Β/23-1-2018, Πίνακες 3,4 και 5). Η τελική επιλογή θα γίνει από τριμελή επιστημονική επιτροπή.


Οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλουν στο email της Εταιρίας

info@orthotemath.gr :


1. Αίτηση, 2. Αντίγραφο τίτλου ειδικότητας, 3. Βιογραφικό σημείωμα (και αντίγραφο βεβαίωσης γνώσης της Αγγλικής γλώσσας).


Πέρας προθεσμίας υποβολής δικαιολογητικών υπενθυμίζεται ότι είναι η 30 Οκτωβρίου 2018.


Η διενέργεια της γραπτής δοκιμασίας θα λάβει χώρα στα γραφεία της Εταιρείας, Εγνατίας 10, Πυλαία, 55535, Θεσσαλονίκη, την Τετάρτη 7 Νοεμβρίου 2018 και ώρα 17:30.


Περισσότερες πληροφορίες εδώ.Πρόσφατα άρθρα: