Μαθήματα Χειρουργικής Ανατομίας 2018-2019


ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΝΑΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ

“ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ PROF. JURGEN KOEBKE”

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018-2019

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΩΝ

ΑΝΑΤΟΜΕΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ Α.Π.Θ.


1) 21/11/2018 - 16:00-18:00

Χειρουργική ανατομία του αντιβραχίου (διαφάνειες) Χειρουργική ανατομία του αντιβραχίου (επίδειξη σε πτώμα)


Εκπαιδευτές: Κ. Νάτσης - Τ. Τότλης


2) 5/12/2018- 16:00-18:00

Χειρουργικές προσπελάσεις του αντιβραχίου (διαφάνειες)

Χειρουργικές προσπελάσεις του αντιβραχίου (επίδειξη σε πτώμα)


Εκπαιδευτές: Κ. Νάτσης - Τ. Τότλης

3) 12/12/2018 - 16:00-18:00

Χειρουργική ανατομία του χεριού (διαφάνειες)

Χειρουργική ανατομία του χεριού (επίδειξη σε πτώμα)


Εκπαιδευτές: Κ. Νάτσης - Ν. Αναστασόπουλος

4) 19/12/2018 - 16:00-18:00

Χειρουργικές προσπελάσεις του χεριού (διαφάνειες)

Χειρουργικές προσπελάσεις του χεριού (επίδειξη σε πτώμα)


Εκπαιδευτές: Κ. Νάτσης - Ν. Αναστασόπουλος

Συμπληρώστε τη φόρμα για να δηλώσετε συμμετοχή στα μαθήματα.


Προθεσμία μέχρι τις 30 Οκτωβρίου 2018

Πρόσφατα άρθρα: