Πρόσκληση για περιοδικό "ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ"

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Όπως ήδη γνωρίζετε το Περιοδικό της Εταιρείας μας "ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ" κυκλοφορεί με νέα ανανεωμένη ηλεκτρονική μορφή μέσω του ιστότοπου της Ο.Τ.Ε.ΜΑ.Θ. (www.orthotemath.gr/periodiko), εδώ και μία διετία. Σημειώνεται η δυνατότητα ανεύρεσης του κάθε συγγραφέα καθώς και των τίτλων των δημοσιεύσεων μέσω της μηχανής αναζήτησης του Περιοδικού. Με παλαιότερη επικοινωνία μας έχετε ενημερωθεί για την απόφαση που έχει δημοσιευτεί στην Εφημερίδα Της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 403 Β'/11.3.2008), περί Εθνικής αναγνώρισης του περιοδικού μας, όπου οι δημοσιευμένες εργασίες αποτελούν κριτήριο συγκριτικής αξιολόγησης για την κατάληψη θέσης κλάδου Ιατρών Ε.Σ.Υ. Το παραπάνω κρίνεται ιδιαίτερα σημαντικό καθώς τα νέα κριτήρια επιλογής και κρίσης αλλά και η διαδικασία υποβολής υποψηφιοτήτων, αξιολόγησης και επιλογής για θέσεις κλάδου ιατρών και οδοντιάτρων Ε.Σ.Υ. δημοσιοποιήθηκαν από το υπουργείο Υγείας και εκδόθηκαν ήδη στο ΦΕΚ 116/23-1-2018 τ.Β΄, όπου γίνεται σαφής αναφορά στον ΠΙΝΑΚΑ 3 -Επιστημονικό έργο ("Δημοσιεύσεις σε αξιολογημένα περιοδικά ως πρώτο ή δεύτερο όνομα ή ως τρίτο ή ως υπεύθυνος κ.λπ."). Η Εκδοτική Επιτροπή και το Δ.Σ. της Εταιρείας προτρέπουν όλα τα μέλη της Ορθοπαιδικής κοινότητας να συμβάλλουν με το καλύτερο τρόπο στην αναζωογόνηση του Περιοδικού, να εμπλουτίσουν τη θεματολογία του και να το θέσουν ως επίκεντρο συνάντησης και ανάδειξης της δραστηριότητάς τους.


Πρόσφατα άρθρα: