Πρόγραμμα Μοριοδότησης Ειδικευομένων 2016-17


Οι ειδικευόμενοι οι οποίοι συμμετείχαν στο πρόγραμμα μοριοδότησης των εκπαιδευτικών εκδηλώσεων υπό την αιγίδα της ΟΤΕΜΑΘ, το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017, καλούνται να προσκομίσουν τα έντυπα μοριοδότησης, είτε στον Α' Αντιπρόεδρο της ΟΤΕΜΑΘ κ. Σαββίδη, είτε στα γραφεία της Εταιρείας, Εγνατίας 10, 55535, Πυλαία (τηλ. +30 2310 327 626) προς καταμέτρηση.


(Τα γραφεία λειτουργούν Τρίτη-Τετάρτη-Πέμπτη, 18:00-20:00).


Για τη βεβαίωση παρουσίας στο Ετήσιο Συνέδριο της ΟΤΕΜΑΘ και τα εκπαιδευτικά σεμινάρια - ημερίδες να προσκομιστεί φωτοαντίγραφο του διπλώματος / βεβαίωσης συμμετοχής.


H καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης είναι η Δευτέρα 10 Ιουλίου 2017.


Η Ανακοίνωση των 3 πρώτων θα γίνει στην ιστοσελίδα της Εταιρείας και η βράβευση (βεβαίωση και δωροεπιταγή) θα λάβει χώρα κατά το 1ο μεταπτυχιακό μάθημα των Πανεπιστημιακών Ορθοπαιδικών Κλινικών του ΑΠΘ, με το νέο Ακαδημαϊκό Έτος 2017-18.


Στα έντυπα απαραίτητα να συμπληρωθεί και Κλινική Ειδίκευσης και κινητό τηλέφωνο.


Τηλέφωνο επικοινωνίας για τυχόν διευκρινίσεις 6944468338, Σαββίδης Ματθαίος, Α' Αντιπρόεδρος ΟΤΕΜΑΘ.

Πρόσφατα άρθρα: