Βιβλίο Περιλήψεων - 36ο Συνέδριο ΟΤΕΜΑΘ


Ανακοινώνεται το Βιβλίο Περιλήψεων του 36ου Ετήσιου Συνεδρίου της ΟΤΕΜΑΘ, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στις 20-22 Απριλίου 2017, στην Καβάλα (Ξενοδοχείο Lucy).

Πρόσφατα άρθρα: