Πρόγραμμα 37ου Συνεδρίου

Ανακοινώνεται το Επιστημονικό Πρόγραμμα του 37ου Ετήσιου Συνεδρίου της ΟΤΕΜΑΘ, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στις 12-14 Απριλίου 2018, στην Θεσσαλονίκη (Ξενοδοχείο Nikopolis)


Πρόσφατα άρθρα: