Εκλογές νέου Δ.Σ. ΟΤΕΜΑΘ

Αγαπητά μέλη της ΟΤΕΜΑΘ,


Σας γνωρίζουμε ότι κατά τη διάρκεια του 36ου Ετήσιου Συνεδρίου της ΟΤΕΜΑΘ στην Καβάλα, καθώς η διετής θητεία του παρόντος Δ.Σ. λήγει, προκηρύσσονται εκλογές για τις θέσεις:


1. Του Β’ Αντιπροέδρου,

2. Πέντε (5) Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και

3. Ενός (1) εκπροσώπου των έκτακτων μελών.


Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής στις Αρχαιρεσίες, προς τον Γ. Γραμματέα της ΟΤΕΜΑΘ, Σαββίδη Ματθαίο (είτε με email: makisorto@hotmail.com, είτε με fax στο +30 2310 327 626), το αργότερο μέχρι τις 21 Μαρτίου 2017.


Δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας έχουν όλα τα ταμειακώς τακτοποιημένα Τακτικά μέλη της ΟΤΕΜΑΘ.


Πρόσφατα άρθρα: