Συνδρομή Μελών

Ετήσια συνδρομή:

Τακτικά μέλη: 40 ευρώ

Έκτακτα μέλη: 20 ευρώ


Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν το αντίστοιχο ποσό στον παρακάτω λογαριασμό που διατηρεί η Εταιρεία στη EUROBANK:

0026-0176-94-0101364645 / GR7302601760000940101364645

(με ονοματεπώνυμο καταθέτη σε περίπτωση e-banking) είτε με απευθείας καταβολή στα γραφεία της Εταιρείας, Εγνατίας 10, 55535, Πυλαία, Θεσσαλονίκη. Τηλ: +302310327626.

Σε περίπτωση τραπεζικής καταβολής το παραστατικό κατάθεσης πρέπει να αποστέλλεται είτε με fax στο 2310-327626, είτε ως επισυναπτόμενο στο mail του Ταμία κ. Διονέλλη Παναγιώτη (psdionel@gmail.com).


Η απόδειξη είσπραξης δύναται να αποστέλλεται είτε ταχυδρομικά στον ενδιαφερόμενο συνάδελφο, είτε με παραλαβή από τον ίδιο από τα γραφεία της Εταιρείας.

Πρόσφατα άρθρα: