7ο Συνέδριο της Ελληνικής Αρθροσκοπικής Εταιρείας Χειρουργικής Γόνατος και Αθλητικών Κακώσεων "

Επισυνάπτεται η Α' Ανακοίνωση του «7ου Συνεδρίου της Ελληνικής Αρθροσκοπικής Εταιρείας Χειρουργικής Γόνατος και Αθλητικών Κακώσεων "Γεώργιος Νούλης"», το οποίο θα διεξαχθεί 3 - 6 Μαΐου 2017, στο ξενοδοχείο Nikopolis της Θεσσαλονίκης.


Δείτε εδώ την Α' Ανακοίνωση.


Δείτε εδώ το Τελικό Πρόγραμμα.


Πρόσφατα άρθρα: