Συνάντηση των Προέδρων της ΟΤΕΜΑΘ, στα πλαίσια του 26ου ΙΣΕΔ
Συνάντηση των Προέδρων της ΟΤΕΜΑΘ, στα πλαίσια του 26ου ΙΣΕΔ (Ιατρικού Συνεδρίου των Ενόπλων Δυνάμεων):Σαββίδης Ματθαίος (Β' Αντιπρόεδρος), Φάρες Σάιεχ (Πρόεδρος 2014-15), Γκούβας Γεώργιος (Πρόεδρος 2013-14), Γούλιος Αναστάσιος (Πρόεδρος 1998-99), Πανταζής Ευάγγελος (Πρόεδρος 2010-11) και Λαλιώτης Νικόλαος (Πρόεδρος 2016-17).

Πρόσφατα άρθρα: