ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ Α.Π.Θ.

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΟΜΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ«Εκπαιδευτικά Σεμινάρια Διατατικής Οστεογένεσης ή Ιστογένεσης με θεωρητική και πρακτική άσκηση»


Στο πλαίσιο της δομής Δια Βίου Μάθησης του Α.Π.Θ. θα υλοποιηθεί σεμινάριο με τίτλο «Εκπαιδευτικά Σεμινάρια Διατατικής Οστεογένεσης ή Ιστογένεσης με θεωρητική και πρακτική άσκηση».

Στο σεμινάριο θα διδάξουν μέλη ΔΕΠ, του Ιατρικού Τμήματος της Σχολής Επιστημών Υγείας του Α.Π.Θ. και ορθοπαιδικοί χειρουργοί με εξειδίκευση στο αντικείμενο. Το πρόγραμμα απευθύνεται κυρίως σε ειδικούς και ειδικευόμενους ορθοπαιδικούς χειρουργούς, που θέλουν να

βελτιώσουν το επίπεδο κατανόησης και να αποκτήσουν τις δεξιότητες, προκειμένου να μπορούν να εφαρμόσουν τη μέθοδο της διατατικής ιστογένεσης. Ακόμη σε ιατρούς συναφών ειδικοτήτων, φυσικοθεραπευτές και νοσηλευτές.


Σκοπός αυτού του εφαρμοσμένου σεμιναρίου είναι η εκπαίδευση των συμμετεχόντων τόσο σε θεωρητικό αλλά και πρακτικό επίπεδο με την παρακολούθηση εξωτερικών ιατρείων, χειρουργείων και πρακτικών ασκήσεων (work shop).


Μετά την παρακολούθηση του σεμιναρίου, οι συμμετέχοντες θα είναι ικανοί να κάνουν θεραπευτικό και προεγχειρητικό σχεδιασμό και να τοποθετούν το απαιτούμενο σύστημα.


Το εφαρμοσμένο σεμινάριο περιλαμβάνει 11 ώρες θεωρητικής διδασκαλίας, 6 ώρες πρακτικής άσκησης σε προπλάσματα οστών (work shop), 12 ώρες (4Χ3) συμμετοχής σε εξωτερικά ιατρεία και χειρουργεία και 25 ώρες προεγχειρητικού σχεδιασμού, εφαρμογής και αποτελεσμάτων αντιμετωπισθεισών περιπτώσεων ασθενών.


Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί στη Β΄Ορθοπαιδική κλινική του Ιατρικού Τμήματος της Σχολής Επιστημών Υγείας ΑΠΘ, στο Νοσοκομείο ΄΄Γ. Γεννηματάς΄΄.


Η έναρξη του προγράμματος θα λάβει χώρα τον Οκτώβριο του 2016 και θα είναι εξάμηνης διάρκειας. Προβλέπονται 7 συνεδρίες μαθημάτων και πρακτικής άσκησης, που θα πραγματοποιούνται απόγευμα Παρασκευής και Σάββατο και 12 ώρες (3Χ4) συμμετοχής σε ειδικά εξωτερικά ιατρεία και χειρουργεία. Στους συμμετέχοντες στο σεμινάριο θα χορηγηθούν: α) Εκπαιδευτικό υλικό σε ηλεκτρονική μορφή, β) Ποιστοποιητικό συμμετοχής από την δομή δια βίου μάθησης του Α.Π.Θ.


Αιτήσεις γίνονται μόνον ηλεκτρονικά στο site:

http://diaviou.auth.gr/orthopaedic_c

Oι αιτήσεις για τα εκπαιδευτικά σεμινάρια θα γίνονται δεκτές για μια ακόμη εβδομάδα έως τις 30-09-2016, όπως ζητήθηκε από αριθμό συναδέλφων.

Το κόστος συμμετοχής σε αυτό το πρακτικό σεμινάριο ανέρχεται στο ποσό των 200 Ευρώ, πληρωτέο εφάπαξ.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τον επιστημονικά υπεύθυνο του προγράμματος, καθηγητή κ. Ι. Χατζώκο.

email: ihatzok@auth.gr

τηλ. επικοινωνίας: 2310 992522.


Πρόσφατα άρθρα: