Πρόγραμμα Μοριοδότησης Ειδικευομένων 2015-2016

Οι ειδικευόμενοι οι οποίοι συμμετείχαν στο πρόγραμμα μοριοδότησης των εκπαιδευτικών εκδηλώσεων υπό την αιγίδα της ΟΤΕΜΑΘ, το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016, καλούνται να προσκομίσουν τα έντυπα μοριοδότησης, είτε στον Γεν. Γραμματέα της ΟΤΕΜΑΘ κ. Σαββίδη, είτε στα γραφεία της Εταιρείας, Εγνατίας 10, 55535, Πυλαία (τηλ. +30 2310 327 626) προς καταμέτρηση.


(Τα γραφεία λειτουργούν Δευτέρα-Παρασκευή, 17:30-20:30).


Για τη βεβαίωση παρουσίας στο Ετήσιο Συνέδριο της ΟΤΕΜΑΘ και τα εκπαιδευτικά σεμινάρια-ημερίδες να προσκομιστεί φωτοαντίγραφο του διπλώματος/βεβαίωσης συμμετοχής.


H καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης είναι η Παρασκευή 1 Ιουλίου 2016.


Η Ανακοίνωση των 3 πρώτων θα γίνει στην ιστοσελίδα μας και η βράβευση (βεβαίωση και δωροεπιταγή) θα λάβει χώρα κατά το 1ο μεταπτυχιακό μάθημα των Πανεπιστημιακών Ορθοπαιδικών Κλινικών του ΑΠΘ, με το νέο Ακαδημαϊκό Έτος.


Στα έντυπα απαραίτητα να συμπληρωθεί και Κλινική Ειδίκευσης και κινητό τηλέφωνο.


Τηλέφωνο επικοινωνίας για τυχόν διευκρινίσεις 6944468338, Σαββίδης Ματθαίος, Γενικός Γραμματέας ΟΤΕΜΑΘ.

Πρόσφατα άρθρα: