Μαθήματα Χειρουργικής Ανατομίας 2016-2017

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΝΑΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ

“ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ PROF. JURGEN KOEBKE”

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016-2017

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΩΝ ΑΝΑΤΟΜΕΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ Α.Π.Θ.


1) 09/11/2016 - 16:00-18:00

Χειρουργική ανατομία του αγκώνα και του αντιβραχίου (διαφάνειες) Χειρουργική ανατομία του αγκώνα και του αντιβραχίου (επίδειξη σε πτώμα)

Εκπαιδευτές: Κ. Νάτσης - Ν. Αναστασόπουλος

2) 16/11/2016 - 16:00-18:00

Χειρουργικές προσπελάσεις του αγκώνα και του αντιβραχίου (διαφάνειες) Χειρουργικές προσπελάσεις του αγκώνα και του αντιβραχίου (επίδειξη σε πτώμα)


Εκπαιδευτές: Κ. Νάτσης - Ν. Αναστασόπουλος

3) 23/11/2016 - 16:00-18:00

Χειρουργική ανατομία της πηχεοκαρπικής (διαφάνειες)

Χειρουργική ανατομία της πηχεοκαρπικής (επίδειξη σε πτώμα)


Εκπαιδευτές: Κ. Νάτσης - Ν. Αναστασόπουλος

4) 30/11/2016 - 16:00-18:00

Χειρουργικές προσπελάσεις της πηχεοκαρπικής (διαφάνειες)

Χειρουργικές προσπελάσεις της πηχεοκαρπικής (επίδειξη σε πτώμα)


Εκπαιδευτές: Κ. Νάτσης - Ν. Αναστασόπουλος

Συμπληρώστε τη φόρμα για να δηλώσετε συμμετοχή στα μαθήματα.

Πρόσφατα άρθρα: