Τακτοποίηση ταμειακών οφειλών - Απόφαση Γ.Σ. ΟΤΕΜΑΘ

Κατά τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης της ΟΤΕΜΑΘ στις 6 Μαΐου 2016 αποφασίστηκαν τα παρακάτω:

1. Η ρύθμιση των οφειλών συνδρομών προηγουμένων ετών ως εξής: Για τα έτη 2013, 2014 και 2015, Δέκα (10) € ανά έτος. Η ρύθμιση αυτή αφορά στα Τακτικά και στα Έκτακτα μέλη.

ΟΦΕΙΛΕΣ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΩΝ ΕΤΩΝ ΔΙΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ.

Αποφασίστηκε επίσης ότι η παραπάνω ρύθμιση να εφαρμοστεί για μία και μόνη φορά και ισχύει για το τρέχον έτος 2016 (προστιθέμενη και η συνδρομή του 2016 των 40€).

2. Αποφασίστηκε αναπροσαρμογή συνδρομής Εκτάκτων μελών στα 20 €. Για τα Τακτικά μέλη παραμένει στα 40 €.

Σημειώνεται ότι η συμμετοχή ειδικευομένων στις εκπαιδευτικές δραστηριότητες της Εταιρείας (Μαθήματα Ανατομείου, μαθήματα σε Προπλάσματα και hands-on σε ζωντανά χειρουργεία, εξετάσεις ειδικευομένων και αντίστοιχες βραβεύσεις) θα έχει ως προαπαιτούμενο ο ειδικευόμενος να είναι εγγεγραμμένο και ταμειακά τακτοποιημένο Έκτακτο μέλος της Εταιρείας ή να έχει υποβάλλει την αντίστοιχη Αίτηση Εγγραφής.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν το αντίστοιχο ποσό στον παρακάτω λογαριασμό που διατηρεί η Εταιρεία στη EUROBANK: 0026-0176-94-0101364645 GR 7302601760000940101364645 (με ονοματεπώνυμο καταθέτη σε περίπτωση e-banking) είτε με απευθείας καταβολή στα γραφεία της Εταιρείας, Εγνατίας 10, 55535, Πυλαία, Θεσσαλονίκη. Τηλ : +30 2310 327 626.

Σε περίπτωση τραπεζικής καταβολής το παραστατικό κατάθεσης πρέπει να αποστέλλεται είτε με fax στο 2310-327626, είτε ως επισυναπτόμενο στο mail της Ταμία κα Ζήδρου Χριστιάνας (czidrou@gmail.com).

Η απόδειξη είσπραξης δύναται να αποστέλλεται είτε ταχυδρομικά στον ενδιαφερόμενο συνάδελφο, είτε με παραλαβή από τον ίδιο από τα γραφεία της Εταιρείας.

Πρόσφατα άρθρα: