Βραβεία 35ου Συνεδρίου της ΟΤΕΜΑΘ

Κατά τη διάρκεια του 35ου Συνεδρίου της ΟΤΕΜΑΘ απονεμήθηκαν τα παρακάτω βραβεία:


Το Βραβείο καλύτερης προφορικής ανακοίνωσης στην:

  • O21 Η ΔΥΝΑΜΗ ΑΦΑΙΡΕΣΗΣ ΒΙΔΑΣ (PULL-OUT STRENGTH) ΜΕΤΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ ΑΝΤΙΠΗΚΤΙΚΩΝ - ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΕ ΕΠΙΜΥΕΣ

Καπετάνου Α.¹, Σαββίδης Μ.¹, Μαργαρίτης Ι.², Μυρισίδης Ι.³, Κύρκος Ι.¹

1. Γ’ Πανεπιστημιακή Ορθοπαιδική Κλινική ΑΠΘ, Γ.Ν.Θ. Παπαγεωργίου,

2. Εργαστήριο Φυσιολογίας Κτηνιατρικής Σχολής ΑΠΘ,

3. Εργαστήριο Εργαλειομηχανών Πολυτεχνικής Σχολής ΑΠΘ

Το Βραβείο καλύτερης αναρτημένης ανακοίνωσης στην:

  • P40 ΓΙΓΑΝΤΟΚΥΤΤΑΡΙΚΟΣ ΟΓΚΟΣ ΚΑΤΩ ΤΡΙΤΗΜΟΡΙΟΥ ΚΕΡΚΙΔΑΣ- ΔΙΑΣΩΣΗ ΤΟΥ ΚΑΡΠΟΥ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΑΓΓΕΙΟΥΜΕΝΟΥ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΟΣ ΠΕΡΟΝΗΣ: ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ

Δίτσιος Κ., Κοστρετζής Λ., Κωνσταντίνου Π., Θεοδωρούδης Ι., Πίντο Ι., Χριστοδούλου Α.

Α΄Ορθοπαιδική Κλινική Α.Π.Θ., Π.Γ.Ν. Γεώργιος Παπανικολάου

Η Υποτροφία Καθηγητού Γεωργίου Γκοδόλια, στον πρωτεύσαντα στις εξετάσεις ειδικευομένων:

  • Δημητρακά Κων/νο, ειδικευόμενο Ορθ. Κλινικής ΕΣΥ, Γ.Ν.Θ. Αγ. Παύλος.

Η Υποτροφία Καθηγητού Jurgen Koebke, στον πρωτεύσαντα στις εξετάσεις Χειρουργικής Ανατομίας:

  • Πετρά Κοσμά, ειδικευόμενο Ορθ. Κλινικής ΕΣΥ, Γ.Ν.Θ. Αγ. Παύλος.

Πρόσφατα άρθρα: