14η Αρθροσκοπική Ημερίδα - 424 ΓΣΝΕ, Σάββατο 2 Απριλίου 2016

Δείτε το Προκαταρκτικό πρόγραμμα της 14ης Αρθροσκοπικής Ημερίδας, του 424 ΓΣΝΕ. Για οποιαδήποτε πληροφορία και δηλώσεις συμμετοχής, μπορείτε να επισκέπτεστε τη Γραμματεία Οργάνωσης: www.era.gr

Πρόσφατα άρθρα: