Εκλογές Δ.Σ.


Καλούνται τα Μέλη της Ορθοπαιδικής και Τραυματολογικής Εταιρείας Μακεδονίας-Θράκης που ενδιαφέρονται για εκλογή τους σε θέση του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη Γενική Συνέλευση, που θα λάβει χώρα στα πλαίσια του 35ου Ετήσιου Συνεδρίου της ΟΤΕΜΑΘ, να υποβάλλουν την έγγραφη αίτηση τους στη Γραμματεία της ΟΤΕΜΑΘ, είτε με τηλεομοιοτυπία (FAX) στο +30 2310 327 626, είτε με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στον Γεν. Γραμματέα (makisorto@hotmail.com), το αργότερο μέχρι την Τετάρτη, 6 Απριλίου 2016.

Οι θέσεις που πρόκειται να καλυφθούν στο Δ.Σ. της ΟΤΕΜΑΘ, σύμφωνα με το Άρθρο 3 (Παρ. 4α ) του Καταστατικού, είναι του Β’ Αντιπροέδρου και του Εκπροσώπου των Εκτάκτων Μελών.

Σημειώνεται ότι οι υποψήφιοι οφείλουν να είναι ταμειακώς τακτοποιημένοι.Πρόσφατα άρθρα: