Μεταπτυχιακά Μαθήματα-Αλλαγή Ημερομηνίας

Ανακοινώνεται ότι η εκδήλωση της 3 Μαρτίου 2016 (ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΣΤΟ ΚΕΔΕΑ 20.00-22.00) αναβάλλεται για την Τρίτη 8 Μαρτίου 2016 και την ίδια ώρα και τόπο.

Πρόσφατα άρθρα: