Συντακτική Επιτροπή Περιοδικού "ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ" - Πρόσκληση ενδιαφέροντος

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ 'ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ'

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Μετά από απόφαση του Δ.Σ. της ΟΤΕΜΑΘ και μετά τη λήξη της θητείας της Επιτροπής Σύνταξης του Περιοδικού της Εταιρείας "ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ", απευθύνεται πρόσκληση ενδιαφέροντος στα μέλη της Εταιρείας, για συμπλήρωση της θέσης του Διευθυντή Σύνταξης και τεσσάρων (4) μελών της Συντακτικής Επιτροπής.

Οι ενδιαφερόμενοι για τις παραπάνω θέσεις καλούνται είτε να αποστείλουν μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στον Γ. Γραμματέα της Εταιρείας Σαββίδη Σ. Ματθαίο (makisorto@hotmail.com), είτε με τηλεομοιοτυπία (fax) στα γραφεία της Εταιρείας (2310 327626), μέχρι και τις 16 Φεβρουαρίου 2016.

Ο νέος Διευθυντής Σύνταξης θα εισηγηθεί στο Δ.Σ. τη νέα σύνθεση της Συντακτικής Επιτροπής, λαμβάνοντας υπόψη τις εκδηλώσεις ενδιαφέροντος.

Επισημαίνεται ότι από το 2012 το περιοδικό εκδίδεται μόνο σε ηλεκτρονική μορφή και αναρτάται στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.orthotemath.gr). Κατά τη τρέχουσα αναβάθμιση της ιστοσελίδας θα εμπεριέχεται μηχανή αναζήτησης των άρθρων (συγγραφείς, λέξεις κλειδιά) και η πρόσβαση θα είναι δυνατή και μέσω άλλων μηχανών αναζήτησης του διαδικτύου (πχ GoogleSearch).


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΚΑΛΥΒΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ

Πρόσφατα άρθρα: