Μαθήματα Χειρουργικής Ανατομίας 2015-2016

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΝΑΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015-2016

“ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ PROF. JURGEN KOEBKE” ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΩΝ ΑΝΑΤΟΜΕΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ Α.Π.Θ.


1) 14/10/2015 - 16:00-18:00

Χειρουργική ανατομική του καρπού και του χεριού (διαφάνειες) Χειρουργική ανατομική του καρπού και του χεριού (επίδειξη σε πτώμα)

Εκπαιδευτές: Κ.Νάτσης - Ν. Αναστασόπουλος

2) 11/11/2015 - 16:00-18:00 Χειρουργικές προσπελάσεις του καρπού και του χεριού (διαφάνειες) Χειρουργικές προσπελάσεις του καρπού και του χεριού (επίδειξη σε πτώμα)

Εκπαιδευτές: Κ.Νάτσης - Ν. Αναστασόπουλος


3) 25/11/2015 - 16:00-18:00 Χειρουργική ανατομική του ώμου (διαφάνειες) Χειρουργική ανατομική του ώμου (επίδειξη σε πτώμα)

Εκπαιδευτές: Κ.Νάτσης - Ν. Αναστασόπουλος


4) 9/12/2015 - 16:00-18:00 Χειρουργικές προσπελάσεις του ώμου (διαφάνειες) Χειρουργικές προσπελάσεις του ώμου (επίδειξη σε πτώμα)

Εκπαιδευτές: Κ. Νάτσης - Ν. Αναστασόπουλος

Πρόσφατα άρθρα: