Βράβευση ειδικευομένων

Οι παρακάτω ειδικευόμενοι βραβεύονται για την επιμελή παρακολούθηση των εκπαιδευτικών εκδηλώσεων, υπό την αιγίδα της ΟΤΕΜΑΘ, για το Ακαδημαϊκό Έτος 2014-15.

1ο ΒΡΑΒΕΙΟ: Δρακοπαναγιωτάκη Αικατερίνη, ειδικευόμενη Γ. Ν. Έδεσσας

2ο ΒΡΑΒΕΙΟ: Βαμπερτζής Θεμιστοκλής, ειδικευόμενος Γ. Ν. Θ. Άγ. Παύλος

3ο ΒΡΑΒΕΙΟ: Κοστρετζής Λάζαρος, ειδικευόμενος Α΄ Ορθ. ΑΠΘ Γ. Ν. Παπανικολάου.

Η βράβευση θα λάβει χώρα κατά το πρώτο μεταπτυχιακό μάθημα των Πανεπιστημιακών Ορθοπαιδικών Κλινικών του ΑΠΘ, που διεξάγονται στον Ιατρικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης, με το νέο Ακαδημαϊκό Έτος.

Πρόσφατα άρθρα: