Βραβεία 34ου Συνεδρίου της ΟΤΕΜΑΘ

Κατά τη διάρκεια του 34ου Συνεδρίου της ΟΤΕΜΑΘ απονεμήθηκαν τα παρακάτω βραβεία:


Το Βραβείο καλύτερης προφορικής ανακοίνωσης στην:

  • O37 Σύγκριση ενδοϋμενικών και εξωϋμενικών αυτομοσχευμάτων στη συνδεσμοπλαστική του πρόσθιου χιαστού συνδέσμου. Πειραματική μελέτη σε κόνικλους.

Θεοδωρούδης Ι.1, Δίτσιος Κ.1, Μπουτσιάδης Α.2, Χατζηλιάδης Γ.1, Πούλιος Χ.3, Καπουκρανίδου Δ.3, Αλμπάνη Μ.3, Χριστοδούλου Α.1

1. Α΄Ορθοπαιδική Κλινική Α.Π.Θ., Π.Γ.Ν. Γεώργιος Παπανικολάου,

2. Β΄Ορθοπαιδική Κλινική, 424 Γ.Σ.Ν.Ε.,

3. Εργαστήριο Φυσιολογίας Ιατρικής Σχολής Α.Π.Θ.

Το Βραβείο καλύτερης αναρτημένης ανακοίνωσης στην:

  • P16 Κνημοποίηση περόνης για διάσωση μέλους μετά από εκτομή διαφυσιακών οστικών όγκων κνήμης στα παιδιά.

Βώττης Χ.1,2, Μεγαλοοικονόμος Π.2, Σοράνογλου Β.1, Χαλικιάς Σ.1, Μανιάτης Κ.1, Περνιεντάκης Σ.1, Μελίσσης Π.1, Ζαμπακίδης Χ.1

1. Α΄ Παιδοορθοπαιδική Κλινική, Γ.Ν. Παίδων «Παν. & Αγλαΐα Κυριακού», Αθήνα,

2. Α΄ Ορθοπαιδική Κλινική, Αττικόν Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, Αθήνα.

Η Υποτροφία Καθηγητού Γεωργίου Γκοδόλια, στον πρωτεύσαντα στις εξετάσεις ειδικευομένων:

  • Τότλη Τρύφωνα, ειδικευόμενο Β' Ορθ. Κλινικής ΕΣΥ, Γ.Ν.Θ. Παπαγεωργίου.

Η Υποτροφία Καθηγητού Jurgen Koebke, στον πρωτεύσαντα στις εξετάσεις Χειρουργικής Ανατομίας:

  • Αποστολίδη Κων/νο, ειδικευόμενο Β' Ορθ. Κλινικής ΕΣΥ, Γ.Ν.Θ. Παπαγεωργίου.

Πρόσφατα άρθρα: