Ρύθμιση Οφειλών

Αφού λήφθηκαν υπόψη οι δυσχερείς οικονομικές συγκυρίες, μετά από πρόταση του Δ.Σ. της ΟΤΕΜΑΘ και επικύρωσή της από τη Γενική Συνέλευση της 18 Απριλίου 2015, αποφασίστηκε η διευθέτηση των οικονομικών εκκρεμοτήτων των επί σειρά ετών μη ταμειακώς τακτοποιημένων μελών της Εταιρείας (τακτικών και εκτάκτων), με τη καταβολή οφειλών τεσσάρων ετών (3+1), σύμφωνα πνεύμα του άρθρου 2 παρ. 5γ.

Η τακτοποίηση των οφειλών με τον παραπάνω τρόπο ισχύει για το τρέχον έτος μόνο και δύναται να διευθετηθεί με κατάθεση του αναλογούντος ποσού στον παρακάτω αριθμό λογαριασμού, που ανήκει στην ΟΤΕΜΑΘ: 0026-0176-94-0101364645 GR 7302601760000940101364645 (με ονοματεπώνυμο καταθέτη) είτε με απευθείας καταβολή στα γραφεία της Εταιρείας, Εγνατίας 10, 55535, Πυλαία, Θεσσαλονίκη.

Σε περίπτωση τραπεζικής καταβολής το παραστατικό κατάθεσης πρέπει να αποστέλλεται είτε με fax στο 2310-327626, είτε ως επισυναπτόμενο στο mail της Ταμία κα Ζήδρου Χριστιάνας (czidrou@gmail.com).

Η απόδειξη είσπραξης δύναται να αποστέλλεται είτε ταχυδρομικά στον ενδιαφερόμενο συνάδελφο, είτε με παραλαβή από τον ίδιο από τα γραφεία της Εταιρείας.

Πρόσφατα άρθρα: