Αλλαγή Ημερομηνίας - Συνάντηση Ορθοπαιδικών Κλινικών ΟΤΕΜΑΘ - Γ.Ν.Θ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

H Συνάντηση Ορθοπαιδικών Κλινικών ΟΤΕΜΑΘ στο Γ.Ν.Θ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ που ήταν προγραμματισμένη για τις 31-01-2015 θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 21 Φεβρουαρίου 2015.

Πρόσφατα άρθρα: