Αλλαγή ημερομηνίας - Τελευταίο Μάθημα Ανατομίας

Λόγω διενέργειας Εθνικών Εκλογών το τελευταίο μάθημα Ανατομίας μεταφέρεται στις 24 Ιανουαρίου 2015 και ώρα 11:00 στο Ανατομείο.

Οι εξετάσεις μεταφέρονται επίσης στις 6 Φεβρουαρίου 2015 και ώρα 16:00 στο Ανατομείο.

Πρόσφατα άρθρα: