Έντυπο Πρόγραμμα Μοριοδότησης Ειδικευόμενων

Με την παρούσα ανακοίνωση γνωστοποιούμε το Πρόγραμμα Μοριοδότησης για τις εκπαιδευτικές εκδηλώσεις υπό την αιγίδα της ΟΤΕΜΑΘ για το ακαδ. έτος 2014-2015 (συνημμένο στο παρόν άρθρο).

Οι ειδικευόμενοι καλούνται να εκτυπώσουν το επισυναπτόμενο δελτίο, το οποίο θα φέρουν μαζί τους σε κάθε εκδήλωση και θα υπογράφεται η παρουσία τους από εκπρόσωπο της ΟΤΕΜΑΘ.

Υποσημείωση : Παρότι δεν περιελήφθηκε στο έντυπο μοριοδότησης, θα προσμετρηθεί και η παρουσία στο μάθημα Τρίτης στον Ιατρικό Σύλλογο, που έγινε στις 11 Νοεμβρίου 2014.

Attachments:

Entipo_2014_2015.pdf

Πρόσφατα άρθρα: