Ημερίδα "Αστάθεια Ώμου"

Ανακοινώθηκε η διεξαγωγή της Ημερίδας "Αστάθεια Ώμου" στο Κέντρο ∆ιάδοσης Ερευνητικών Αποτελεσμάτων Α.Π.Θ. (ΚΕ.Δ.Ε.Α) στη Θεσσαλονίκη στις 13-12-2014 από την Α' Πανεπιστημιακή Ορθοπαιδική Κλινική Α.Π.Θ. του Γ.Π.Ν. "Γ. Παπανικολάου".

Συνημμένα το πρόγραμμα της ημερίδας!

Attachments:

Programma Astatheia Omou.pdf

Πρόσφατα άρθρα: