Πρόγραμμα Μοριοδότησης Ειδικευομένων 2014 - 2015

Σας γνωρίζουμε ότι το Πρόγραμμα Μοριοδότησης Ειδικευομένων για τις εκπαιδευτικές εκδηλώσεις της ΟΤΕΜΑΘ και αυτών που τελούν υπό την αιγίδα της, θα εφαρμοστεί και στο Ακαδημαϊκό έτος 2014-15.


Σ' αυτό θα συμπεριληφθούν τα μαθήματα Χειρουργικής Ανατομίας (Ανατομείο ΑΠΘ), οι Διανοσοκομειακές συγκεντρώσεις Σαββάτου, τα Μεταπτυχιακά μαθήματα στον Ιατρικό Σύλλογο, η Αρθροσκοπική Ημερίδα στο 424 ΓΣΝΕ, η κοινή Ημερίδα της ΟΤΕΜΑΘ, η Ημερίδα Βελτίωσης Αναστήματος (29/11/2014), η ημερίδα Αρθροπλαστικής Ισχίου (6/12/2014), το Ετήσιο Συνέδριο της ΟΤΕΜΑΘ (16-18/4/2015), και τα μαθήματα σε προπλάσματα.


Σε αναμονή της τελικής μορφής του Εντύπου καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να βεβαιώνουν την παρουσία τους με μια υπογραφή ενός μέλους του Δ.Σ. της ΟΤΕΜΑΘ.

Οι 3 πρώτοι στη τελική βαθμολογία θα βραβευτούν, παράλληλα θα χορηγηθεί ανάλογη βεβαίωση.


Υπεύθυνος επικοινωνίας:

Σαββιδης Ματθαίος 6944468338, Γ.Γ. ΟΤΕΜΑΘ.

Πρόσφατα άρθρα: