Ημερίδα με θέμα "Βελτίωση Αναστήματος - Δυνατότητες Συνέπειες"

Στις 29 Νοεμβρίου 2014 θα διοργανωθεί Ημερίδα με θέμα " Βελτίωση Αναστήματος - Δυνατότητες Συνέπειες " από την Β' Ορθοπαιδική Κλινική του Α.Π.Θ. στο Κέντρο Διάδοσης Ερευνητικών Αποτελεσμάτων Α.Π.Θ. (ΚΕ.Δ.Ε.Α) Θεσσαλονίκης.

Πρόσφατα άρθρα: