Πρόγραμμα Μοριοδότησης Ειδικευομένων

Οι ειδικευόμενοι οι οποίοι συμμετείχαν στο πρόγραμμα μοριοδότησης των εκπαιδευτικών εκδηλώσεων υπό την αιγίδα της ΟΤΕΜΑΘ, το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014, καλούνται να προσκομίσουν τα έντυπα μοριοδότησης, είτε σε μέλος του ΔΣ της ΟΤΕΜΑΘ, είτε στα γραφεία της Εταιρείας, Εγνατίας 10, 55535, Πυλαία, προς καταμέτρηση.

(Τα γραφεία λειτουργούν Δε-Τετ-Πε, 17:30-20:30).

Για τη βεβαίωση παρουσίας στο Ετήσιο Συνέδριο της ΟΤΕΜΑΘ απαιτείται ακριβές φωτοαντίγραφο του διπλώματος συμμετοχής.

Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης είναι η Τρίτη 17 Ιουνίου 2014.

Η Ανακοίνωση και η βράβευση των 3 πρώτων θα λάβει χώρα το Σάββατο 21 Ιουνίου 2014, κατά τη διάρκεια της καταληκτικής εκδήλωσης του ακαδημαϊκού έτους, στο Γ.Νοσοκομείο Παπανικολάου.

Συγχρόνως θα προσμετρηθούν και οι αντίστοιχες παρουσίες στις Νοσοκομειακές συγκεντρώσεις Σαββάτου (7/12/2013, 11/1/2014, 29/3/2014, 5/4/2014 και 21/6/2014), για τη χορήγηση μορίων CME (26 μόρια συνολικά), για τη παρουσία στο τουλάχιστον 80% των εκδηλώσεων αυτών.

Στα έντυπα απαραίτητα να συμπληρωθεί και Κλινική Ειδίκευσης και κινητό τηλέφωνο.

Τηλέφωνο επικοινωνίας για τυχόν διευκρινίσεις 6944468338, Σαββίδης Ματθαίος, Γενικός Γραμματέας ΟΤΕΜΑΘ

Πρόσφατα άρθρα: