Μαθήματα στον Ιατρικό Σύλλογο Θεσ/κης

Τρίτη 20 Μαΐου το τελευταίο μάθημα της χρονιάς στον Ιατρικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης.

Πρόσφατα άρθρα: