Σεμινάριο με θέμα: Διόρθωση παραμορφώσεων των άκρων με χρήση κυκλικών συστημάτων εξωτερικής οστεοσύν

Στις 23-24 Μαΐου 2014, Αμφιθέατρο Γ. Ν.Θ. Παπαγεωργίου θα διεξαχθεί το Σεμινάριο με Θέμα : "Διόρθωση παραμορφώσεων των άκρων με χρήση κυκλικών συστημάτων εξωτερικής οστεοσύνθεσης (Advanced Course)-Με πρακτική άσκηση.

Συνημμένα μπορείτε να βρείτε το πρόγραμμα σε ηλεκτρονική μορφή pdf.

Attachments:

PRELIMINARY PROGRAM.pdf

Πρόσφατα άρθρα: