Εξετάσεις EBOT Interim exams

Η Πανεπιστημιακή Ορθοπαιδική Κλινική του Νοσοκομείου Παπαγεωργίου είναι για τρίτη χρονιά διοργανώτρια των εξετάσεων EBOT Interim exams (Ενδιάμεσες εξετάσεις για την αναγνώριση της ειδικότητας στον Ευρωπαϊκό χώρο) .

Οι εξετάσεις αυτές είναι γραπτές με ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών στην Αγγλική γλώσσα.

Πρόκειται να πραγματοποιηθούν σε χώρο του Νοσοκομείου Παπαγεωργίου στις 2 Απριλίου 2014.

Δήλωση συμμετοχής στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.ebotexam.org/

Πρόσφατα άρθρα: