Μοριοδότηση (CME) Νοσοκομειακών Συγκεντρώσεων Σαββάτου

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Μετά από πρωτοβουλία του Προέδρου της ΟΤΕΜΑΘ, κ. Γεώργιου Α. Γκούβα, έγινε δεκτή η εισήγησή του, που αφορά στη μοριοδότησητων Νοσοκομειακών συγκεντρώσεων Σαββάτων, περιόδου 2013-2014.

Σύμφωνα με τα κριτήρια της EACCME-UEMS θα χορηγηθούν συνολικά 26 μόρια (credits) σε αυτούς τους συναδέλφους, ειδικούς και ειδικευόμενους, που θα έχουν παρουσία τουλάχιστον στο 80% των εκδηλώσεων (7/12/13, 11/1/14, 29/3/14, 5/4/14 και 31/5/14).

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η συμπλήρωση μετά από κάθε εκδήλωση του δελτίου αξιολόγησης των εκπαιδευτών και της αξιολόγησης του εκάστοτε προγράμματος.Η παρουσία θα βεβαιώνεται επίσης και από το δελτίο συμμετοχής των ειδικευομένων που έχει αναρτηθεί ήδη στη ιστοσελίδα μας. ( Έντυπο Ειδικευομένων)

Επισυνάπτεται και η απόφαση της μοριοδότησης από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο. ( Άποφαση Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου)

Ο Γενικός Γραμματέας ΟΤΕΜΑΘ

Σαββίδης Σ. Ματθαίος

Πρόσφατα άρθρα: