Πρόγραμμα Νοσοκομειακών Συγκεντρώσεων 2013

Ημερομηνία διεξαγωγής Τόπος διεξαγωγής Συμμετέχουσες ορθοπαιδικές κλινικές

02-02-2013 ΓΝ Παπαγεωργίου Κοινή ημερίδα ΟΤΕΜΑΘ και ΠΒΕ

16-02-2013 ΓΝ Αλεξανδρούπολης Ορθοπαιδική Κλινική ΔΠΘ και Κλινικές και Τμήματα της Θράκης

02-03-2013 ΓΝ Γ Γεννηματάς

30-03-2013 ΓΝ Δράμας ΓΝ Δράμας και Κλινικές και Τμήματα της Ανατολικής Μακεδονίας

20-04-2013 ΓΝ Παπαγεωργίου Γ΄ Ορθοπαιδική Κλινική Α.Π.Θ.

18-05-2013 ΓΝ Παπαγεωργίου Β΄ Ορθοπαιδική Κλινική

05-06-2013 ΓΝ Παπανικολάου Α΄ Ορθοπαιδική Κλινική Α.Π.Θ.

Πρόσφατα άρθρα: