Προτάσεις για αλλαγές στο Καταστατικό της ΟΤΕΜΑΘ

Αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα μας το τροποποιημένο Καταστατικό της Εταιρείας, που θα τεθεί προς ψήφιση στα πλαίσια της Γενικής Συνέλευσης του 39ου Συνεδρίου.


Δείτε το κείμενο εδώ.

Πρόσφατα άρθρα: