Μαθήματα Χειρουργικής Ανατομίας 2021-2022


ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΝΑΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ

“ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ PROF. JURGEN KOEBKE”

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021-2022 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΩΝ

ΑΝΑΤΟΜΕΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ Α.Π.Θ.


1) 3/11/2021 - 16:00-18:00

Χειρουργική ανατομία του γόνατος (διαφάνειες) Χειρουργική ανατομία του γόνατος (επίδειξη σε πτώμα)


Εκπαιδευτές: Κ. Νάτσης - Τ. Τότλης


2) 10/11/2021- 16:00-18:00

Χειρουργικές προσπελάσεις του γόνατος (διαφάνειες)

Χειρουργικές προσπελάσεις του γόνατος (επίδειξη σε πτώμα)


Εκπαιδευτές: Κ. Νάτσης - Τ. Τότλης

3) 24/11/2021 - 16:00-18:00

Χειρουργική ανατομία του ώμου (διαφάνειες)

Χειρουργική ανατομία του ώμου (επίδειξη σε πτώμα)


Εκπαιδευτές: Κ. Νάτσης - Ν. Αναστασόπουλος

4) 1/12/2021 - 16:00-18:00

Χειρουργικές προσπελάσεις του ώμου (διαφάνειες)

Χειρουργικές προσπελάσεις του ώμου (επίδειξη σε πτώμα)


Εκπαιδευτές: Κ. Νάτσης - Ν. Αναστασόπουλος

Πρόσφατα άρθρα: