ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΣΕ ΠΡΟΠΛΑΣΜΑΤΑ & ΖΩΝΤΑΝΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ


ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017-2018

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ & ΦΟΡΜΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ


 

 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

 

1. Αντιμετώπιση περιτροχαντηρίων καταγμάτων με γ-nail, Σαββίδης Ματθαίος

Προπλάσματα, 10 Noε 2017, 17:00-20:00, Γραφεία Rontis-Stryker,

2. Χειρουργική αντιμετώπιση καταγμάτων περιφερικού άκρου κερκίδας, Γκιβίσης Παναγιώτης

       Προπλάσματα, 15 Δεκ 2017, 17:00-20:00, Γραφεία ΟΤΕΜΑΘ,

3. Οστεοτομίες προσθίου ποδός, Κωνσταντινίδης Αντώνιος

Προπλάσματα, 26 Ιαν 2018, 17:00-20:00, Γραφεία ΟΤΕΜΑΘ,

4. Αρθροσκόπηση γόνατος

Οι ημερομηνίες θα ανακοινωθούν σύντομα.

  • (1η ομάδα)  Ζωντανό χειρουργείο 09:00-14:00, 424 ΓΣΝΕ,

  • (2η ομάδα)  Ζωντανό χειρουργείο 09:00-14:00, 424 ΓΣΝΕ.

Ο αριθμός των συμμετεχόντων ορίζεται στους δώδεκα (12) για τα Μαθήματα σε Προπλάσματα.

Οι συμμετέχοντες στα ζωντανά χειρουργεία θα μοιραστούν σε ομάδες των έξι (6), ανάλογα με τη σειρά προτεραιότητας της υποβολής της δήλωσης.

Έχουν ενεργοποιηθεί δύο (2) φόρμες εκδήλωσης ενδιαφέροντος, μια για τα Προπλάσματα και μια για τα Ζωντανά Χειρουργεία. Οι δύο φόρμες είναι ανεξάρτητες μεταξύ τους κι αν κάποιος επιθυμεί να συμμετάσχει και στις δύο δραστηριότητες πρέπει να κάνει χωριστή δήλωση σε κάθε μια απο αυτές.

 

Η φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα είναι ανοικτή για ένα 24ωρο, από τις 15:00 της 13 Οκτ 2017, μέχρι τις 15:00 της 14 Οκτ 2017. Σημειώνεται ότι η φόρμα θα κλείσει νωρίτερα αν συμπληρωθεί ο απαραίτητος αριθμός συμμετεχόντων.

Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας (ξεχωριστή για κάθε φόρμα) και οι συμμετέχοντες θα δηλώσουν σειρά προτίμησης μαθήματος. Ο ανώτερος αριθμός συμμετοχών του ιδίου ειδικευόμενου σε μαθήματα, θα είναι δύο (2) κι εφόσον υπάρχουν κενές θέσεις. Επιδίωξη είναι όλοι όσοι δηλώσουν συμμετοχή να παρακολουθήσουν ένα τουλάχιστον μάθημα.

Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Σαββίδης Σ. Ματθαίος, Α' Αντιπρόεδρος ΟΤΕΜΑΘ

Τηλ: +306944468338  

Mail: makisorto@hotmail.com

Απαραίτητη προϋπόθεση: Οι ενδιαφερόμενοι Ειδικευόμενοι πρέπει είναι Έκτακτα Μέλη της ταμειακώς τακτοποιημένα.

Οι ειδικευόμενοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν και δεν είναι ήδη μέλη, καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση νέου μέλους και να τακτοποιηθούν ταμειακά, προ της δήλωσης συμμετοχής (η συνδρομή έχει διαμορφωθεί στα 20€ ετησίως). Περισσότερες πληροφορίες για τη συνδρομή εδώ.

Οι φόρμες έχουν κλείσει!

Lazaros Demourtzidis