ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΝΑΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ

 

“ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ PROF. JURGEN KOEBKE”


ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016-2017


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΩΝ

ΑΝΑΤΟΜΕΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ Α.Π.Θ

 


1) 09/11/2016 - 16:00-18:00

Χειρουργική ανατομία του αγκώνα και του αντιβραχίου (διαφάνειες)
Χειρουργική ανατομία του αγκώνα και του αντιβραχίου (επίδειξη σε πτώμα)
 

Εκπαιδευτές: Κ. Νάτσης - Ν. Αναστασόπουλος

 

2) 23/11/2016 - 16:00-18:00

Χειρουργικές προσπελάσεις του αγκώνα και του αντιβραχίου (διαφάνειες)

Χειρουργικές προσπελάσεις του αγκώνα και του αντιβραχίου (επίδειξη σε πτώμα)

 

Εκπαιδευτές: Κ. Νάτσης - Ν. Αναστασόπουλος

 

3) 30/11/2016 - 16:00-18:00

Χειρουργική ανατομία της πηχεοκαρπικής (διαφάνειες)

Χειρουργική ανατομία της πηχεοκαρπικής (επίδειξη σε πτώμα)

 

Εκπαιδευτές: Κ. Νάτσης - Ν. Αναστασόπουλος

4) 7/12/2016 - 16:00-18:00

α)

Χειρουργικές προσπελάσεις της πηχεοκαρπικής (διαφάνειες)

Χειρουργικές προσπελάσεις της πηχεοκαρπικής (επίδειξη σε πτώμα)

 

Εκπαιδευτές: Κ. Νάτσης - Ν. Αναστασόπουλος

β)

Επανάληψη του μαθήματος της 23/11/2016

Χειρουργικές προσπελάσεις του αγκώνα και του αντιβραχίου (διαφάνειες)

Χειρουργικές προσπελάσεις του αγκώνα και του αντιβραχίου (επίδειξη σε πτώμα)

 

Εκπαιδευτές: Κ. Νάτσης - Ν. Αναστασόπουλος