Κοπή πίτας Ο.Τ.Ε.Μα.Θ. 2015

Κοπή Πίτας Ο.Τ.Ε.Μα.Θ. 2014

29ο Συνέδριο Ο.Τ.Ε.Μα.Θ.

Μαθήματα Ειδ/νων σε Προπλάσματα 2013-14

Κοπή Πίτας Ο.Τ.Ε.Μα.Θ. 2012

Κοινή Ημερίδα Ο.Τ.Ε.Μα.Θ. - Ε.Ρ.Ε.

Lazaros Demourtzidis