Βραβεύσεις ΟΤΕΜΑΘ Ειδ/νων 2015-16

Κοπή Πίτας Ο.Τ.Ε.Μα.Θ. 2016

Εκπαίδευση Ειδ/νων ΟΤΕΜΑΘ

Μαθήματα Ειδ/νων σε Προπλάσματα 2014-15

Μαθήματα Ειδ/νων σε Προπλάσματα 2015-16

Lazaros Demourtzidis