Ημερίδα Παθήσεων ΣΣ

Κοπή Πίτας Ο.Τ.Ε.Μα.Θ. 2017

Ημερίδα Παθήσεων Ποδιού

Μαθήματα σε Προπλάσματα 2016-17

Μαθήματα σε LIVE χειρουργεία (1)

Μαθήματα σε LIVE χειρουργεία (2)

Lazaros Demourtzidis