ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΝΑΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ

 

“ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ PROF. JURGEN KOEBKE”


ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019-2020


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΩΝ

ΑΝΑΤΟΜΕΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ Α.Π.Θ

 


1) 13/11/2019 - 16:00-18:00

Χειρουργική ανατομία του ισχίου (διαφάνειες)
Χειρουργική ανατομική του ισχίου (επίδειξη σε πτώμα)
 

Εκπαιδευτές: Κ. Νάτσης - Τ. Τότλης

 

2) 20/11/2019 - 16:00-18:00

Χειρουργικές προσπελάσεις του ισχίου (διαφάνειες)

Χειρουργικές προσπελάσεις του ισχίου (επίδειξη σε πτώμα)

 

Εκπαιδευτές: Κ. Νάτσης - Τ. Τότλης

 

3) 27/11/2019 - 16:00-18:00

Χειρουργική ανατομία της κοτύλης και του λαγόνιου βόθρου (διαφάνειες)
Χειρουργική ανατομία της κοτύλης και του λαγόνιου βόθρου (επίδειξη σε πτώμα)

 

Εκπαιδευτές: Κ. Νάτσης - Ν. Αναστασόπουλος

4) 4/12/2019 - 16:00-18:00

Λαγονοβουβωνική προσπέλαση (διαφάνειες)
Λαγονοβουβωνική προσπέλαση (επίδειξη σε πτώμα)

Εκπαιδευτές: Κ. Νάτσης - Ν. Αναστασόπουλος

Προθεσμία μέχρι τις 31 Οκτωβρίου 2019

Απαραίτητη προϋπόθεση: Οι ενδιαφερόμενοι Ειδικευόμενοι πρέπει είναι Έκτακτα Μέλη της ταμειακώς τακτοποιημένα.

Οι ειδικευόμενοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν και δεν είναι ήδη μέλη, καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση νέου μέλους και να τακτοποιηθούν ταμειακά, προ της δήλωσης συμμετοχής (η συνδρομή έχει διαμορφωθεί στα 20€ ετησίως). Περισσότερες πληροφορίες για τη συνδρομή εδώ.

Η ΦΟΡΜΑ ΕΧΕΙ ΚΛΕΙΣΕΙ