ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΝΑΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ

 

“ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ PROF. JURGEN KOEBKE”


ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018-2019


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΩΝ

ΑΝΑΤΟΜΕΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ Α.Π.Θ

 


1) 21/11/2018 - 16:00-18:00

Χειρουργική ανατομία του αντιβραχίου (διαφάνειες)
Χειρουργική ανατομική του αντιβραχίου (επίδειξη σε πτώμα)
 

Εκπαιδευτές: Κ. Νάτσης - Τ. Τότλης

 

2) 5/12/2018 - 16:00-18:00

Χειρουργικές προσπελάσεις του αντιβραχίου (διαφάνειες)

Χειρουργικές προσπελάσεις του αντιβραχίου (επίδειξη σε πτώμα)

 

Εκπαιδευτές: Κ. Νάτσης - Τ. Τότλης

 

3) 12/12/2018 - 16:00-18:00

Χειρουργική ανατομία του χεριού (διαφάνειες)

Χειρουργική ανατομία του χεριού (επίδειξη σε πτώμα)

 

Εκπαιδευτές: Κ. Νάτσης - Ν. Αναστασόπουλος

4) 19/12/2018 - 16:00-18:00

Χειρουργικές προσπελάσεις του χεριού (διαφάνειες)

Χειρουργικές προσπελάσεις του χεριού (επίδειξη σε πτώμα)

 

Εκπαιδευτές: Κ. Νάτσης - Ν. Αναστασόπουλος

Προθεσμία μέχρι τις 30 Οκτωβρίου 2018

Απαραίτητη προϋπόθεση: Οι ενδιαφερόμενοι Ειδικευόμενοι πρέπει είναι Έκτακτα Μέλη της ταμειακώς τακτοποιημένα.

Οι ειδικευόμενοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν και δεν είναι ήδη μέλη, καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση νέου μέλους και να τακτοποιηθούν ταμειακά, προ της δήλωσης συμμετοχής (η συνδρομή έχει διαμορφωθεί στα 20€ ετησίως). Περισσότερες πληροφορίες για τη συνδρομή εδώ.

Lazaros Demourtzidis