Δείτε ολόκληρα τα τεύχη του 2006:

ΤΟΜΟΣ 19:

Δείτε μεμονωμένα τα άρθρα του περιοδικού "ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ" 2006:

Κλειστό εξάρθρημα υπαστραγαλικής άρθρωσης. Περιγραφή περίπτωσης

Σ. Παράσχου

Μ. Κουσούτη

Η. Αναστασόπουλος

Ι. Χαριτίδης

Αμφοτερόπλευρη ανατομική παραλλαγή των αγγείων του ιγνυακού βόθρου. Κλινική σημασία για τη χειρουργική προσπέλαση και την αρθροσκόπηση του γόνατος.

Κ. Νάτσης

Γ. Παρασκευάς

Τ. Τότλης

Γ. Γκοδόλιας

Π. Γιγής

Η χρησιμότητα του ενζύμου τροπονίνη Ι στη διάγνωση περιεγχειρητικής μυοκαρδιακής ισχαιμίας σε ηλικιωμένους ασθενείς με κατάγματα κεφαλής μηριαίου.

Ε. Σοϊλεμέζη

A. Ramasamy

J. Dale

Φ. Κανακούδης

Η αντιμετώπιση του ακρωτηριασμού της τελικής φάλαγγας των δακτύλων με τη μέθοδο της πλαστικής V-Y (Tranquilli-Leali)

Χ. Αλεξανδρόπουλος

Σ. Τσουρβάκας

Π. Σούκουλη

Α. Σύρος

Α. Ράπτης

Μονοοστική ινώδης δυσπλασία. Θεραπευτική προσέγγιση – ανασκόπηση βιβλιογραφίας

Σ. Παράσχου

Π. Φλέγκας

Μ. Κουσούτη

Η. Αναστασόπουλος

I. Χαριτίδης

Σύνδρομο καρπιαίου σωλήνα (επιδημιολογική μελέτη)

Παπαγεωργίου Κ.

Τσιάρας Γ.

Παπαγεωργίου Ι.

Λιάκος Θ.

Προβληματικά κατάγματα των κνημιαίων κονδύλων σε πολυτραυματίες – σύνθετες οστεοαρθροσυνδεσμικές κακώσεις του κάτω άκρου. Εμπειρία 18 ετών.

Ι. Στ. Μπισχινιώτης

Π. Μικάλεφ

Ε. Μπαλαμπανίδου

Β. Ασσάντης

Υποτροπή χειρουργηθείσης οσφυικής Δισκοκήλης

Γεώργιος Δροσίτης

Παύλος Σακελλαρίου

Παναγιώτης Σαλούπης

Aντιμετώπιση σηπτικών ψευδαρθρώσεων μακρών οστών των κάτω άκρων με τη μέθοδο Ilizarov

Σ. Πλέσσας

Η. Λαμπίρης

Ν. Βανδώρος

Ν. Ευσταθόπουλος

Ι. Γκλιάτης

Γ. Παπαχρήστου

Οστική επιμήκυνση με Διατατική Οστεογένεση. Σχέση μεταξύ δείκτη θεραπείας και ηλικίας, οστού, επιπλοκών και βαθμού επιμήκυνσης

Ειρήνη Ιωσηφίδου

Ιπποκράτης Χατζώκος

Βασίλειος Κεφαλάς

Κυριάκος Γιαννούλης

Βύρων Χαλίδης

Ιωάννης Πουρνάρας

Εφαρμογή Κυκλικού Πλαισίου περιφερικά της ποδοκνημικής. Μία νέα τεχνική για την αντιμετώπιση των παρεκτοπισμένων ενδαρθρικών καταγμάτων της πτέρνας

Απόστολος Δημητρούλιας

Κωνσταντίνος Μπαργιώτας

Λουκία Παπαθεοδώρου

Κωνσταντίνος Ν. Μαλίζος

Η εφαρμογή της μεθόδου Ilizarov σε κατάγματα κάτω πέρατος κνήμης που πωρώθηκαν σε πλημμελή θέση

Λαμπίρης Η.Ε.

Σαρίδης Α. Γ.

Ματζάρογλου Χ.Γ.

Παναγιωτόπουλος Ε.Χ.

Ενδείξεις και τεχνική εφαρμογής της εξωτερικής οστεοσύνθεσης Ilizarov στην αντιμετώπιση των καταγμάτων διάφυσης κνήμης

Θεόδωρος Β. Γρίβας

Ηλίας Βασιλειάδης

Αλέξανδρος Κοίνης

Γεώργιος Κουφόπουλος

Βασίλειος Μουζάκης

Δημήτριος Σέγκος

Γεώργιος Τριανταφυλλόπουλος

Η διόρθωση της παραμόρφωσης της κνήμης στη νόσο Βlound με την εφαρμογή της τεχνικής Ilizarov

Ιωάννης Αναστασόπουλος

Στυλιανός Κολοβός

Αικατερίνη Αρετάκη

Γεώργιος Ματσίνος

Ηλίας Καρανίκας

H αντιμετώπιση της ανισοσκελίας με τη μέθοδο της διατατικής ιστογένεσης

Παπανδρέου Ν.

Πασπαράκης Δ.

Γκερέις Β.

Δανομάρας Δ.

Αγοραστίδης Ν.

Πιστεύος Γ.

Βραχεία αναφορά στην εφαρμογή της μεθόδου Ilizarov στην Ελλάδα

Γεώργιος Κ. ΠαπαχρήστουA

Eπιφυσιόλυση κάτω πέρατος βραχιονίου. Περιγραφή περίπτωσης.

Σ. Παράσχου

Π. Φλέγκας

Π. Διονέλης

Ι. Χαριτίδης

Εν τω βάθει λοίμωξη σε ολική αρθροπλαστική του γόνατος λόγω προεγχειρητικής ενδαρθρικής έγχυσης κορτικοστεροειδών

Παπαβασιλείου A.

Skyrme A.

Armitage A.

Οστεοσύνθεση της κνημιαίας κατάφυσης του Ο.Χ.Σ.: Αναφορά τεσσάρων περιπτώσεων και ανασκόπηση της βιβλιογραφίας.

A. Πλούμης

I. Tερζίδης

I. Παπαγεωργίου

Σ. Mετσοβίτης

A. Xριστοδούλου

Παροδική υμενίτις ισχίου στα παιδιά. Ανασκόπηση βιβλιογραφίας

Σ. Παράσχου

Π. Φλέγκας

Τ. Τεφλιούδης

Α. Γεωργιάδης

Ι. Χαριτίδης

Πρωτοπαθής, υποξεία, οστεομυελίτιδα σε παιδιά

Ν. Λαλιώτης

Χ. Μυλωνάς

Γ. Οικονομίδης

Θ. Κουκουμπής

Θ. Ζαραμπούκας

Ανάλυση 46 ασταθών καταγμάτων της ποδοκνημικής με βλάβες μαλακών μορίων

Ι. Μπισχινιώτης

Π. Μικάλεφ

Δ. Καράταγλης

Ε. Μπαλαμπανίδου

Β. Ασάντης

Τριπλός ανεστραμμένος μακρός παλαμικός μυς. Εύρημα σε πτώμα. Παρουσίαση περίπτωσης και κλινική σημασία

Κ. Νάτσης

Γ. Παρασκευάς

Τ. Τότλης

Γ. Σοφίδης

Π. Γιγής

Διερεύνηση αιτιολογικής σχέσης σκολίωσης και άσκησης

Ε. Κενανίδης

Μ. Ποτούπνης

Ε. Κεσίδης

Φ. Σάϊεχ

Γ. Καπετάνος

H επίπτωση οστεοποιημένης υπεράριθμης δεσμίδας του άνω εγκαρσίου συνδέσμου της ωμοπλάτης. Μελέτη σε 204 οστά.

Νάτσης Κ.

Τότλης Τ.

Γιγής Ι.

Ο ρόλος της διατήρησης του οπισθίου φλοιού του σπονδυλικού τόξου στη σταθερότητα των διαυχενικών κοχλιών. Εμβιομηχανική μελέτη σε πτωματικούς σπονδύλους.

Δ. Καράταγλης

Γ. Καπετάνος

Α. Λόντος

Α. Χριστοδούλου

Ι. Χριστοφορίδης

Ι. Πουρνάρας

Αρθρόδεση ποδοκνημικής με ανάστροφο ενδομυελικό ήλο. Eνδιαφέρουσα περίπτωση

Σ. Παράσχου

Π. Φλέγκας

Τ. Τεφλιούδης

Α. Καρανικόλας

Ι. Χαριτίδης

Πλαστική της καρπομετακαρπίου άρθρωσης στην οστεοαρθρίτιδα του αντίχειρα με εκτομή του μείζονος πολυγώνου και παρεμβολή τένοντα. Εμπειρία 15 ετών και ανασκόπηση της βιβλιογραφίας

Γκέκας Χ.

Τζαβέας Α.

Στεργιανούδης Π.

Ιντζές Δ.

Hμιολική Αρθροπλαστική Thompson με Τσιμέντο επί Υποκεφαλικών Καταγμάτων του Μηριαίου

Σταυράκης Τ.

Πέτρου Χ.

Παπαγεωργίου Χ.

Σπυριδώνου Σ.

Χαρδούβελης Χ.

Κρεμμύδας Ν.

Γαβράς Μ.

Πέτρου Γ.

Αντιμετώπιση επιπλοκών περιτροχαντηρίων καταγμάτων μετά από οστεοσύνθεση με ολισθαίνοντα ήλο DHS (Dynamic Hip Screw)

Σ. Παράσχου

Α. Παπαπάνος

Ι. Αλεξόπουλος

Ι. Χαριτίδης

Ν. Ρούσσης

Η Ορθοπαιδική αντιμετώπιση του διαβητικού ποδιού

Ε. Μπαλαμπανίδου

Α. Χατζητόλιος

Ι. Μπισχινιώτης

Β. Ασσάντης

Δ. Καραμήτσος

Στατιστική ανάλυση μηνισκικών βλαβών

Στέργιος Παπαστεργίου

Πέτρος Μικάλεφ

Γεώργιος Παππής

Ευάγγελος Ζιώγας

Περικλής Παναγόπουλος

Κωνσταντίνος Ανδ. Παρίσης

Mικρομηχανικές ιδιότητες της οστικής δοκίδος. Ερευνητική εργασία με την εφαρμογή τεχνικών διείσδυσης

Π. Αντωναράκος

Γ. Καπετάνος

Κ. Μπουζάκης

Μ. Τσούγκας

Α. Χριστοδούλου

Ι. Πουρνάρας

Η εφαρμογή των συστημάτων τοπικής αποδέσμευσης αντιβιοτικών στην αντιμετώπιση της οστικής λοίμωξης.

Σ. Τσουρβάκας

Χ. Αλεξανδρόπουλος

Iστική αντίδραση στα προϊόντα φθοράς του πολυαιθυλενίου

Γ. Πετσατώδης

Δ. Καράταγλης

Please reload

Lazaros Demourtzidis