Δείτε ολόκληρα τα τεύχη του 1992:

ΤΟΜΟΣ 5: 

Δείτε μεμονωμένα τα άρθρα του περιοδικού "ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ" 1992:

Λιπώδης εμβολή

Δ.Μ. Ιντζές

Συγκράτηση της οστεοτομίας Wilson στον Βλαισό μέγα δάκτυλο με ενδομυελική βελόνα Kirschner ή βίδες φλοιού. Συγκριτική μελέτη

Π. Συμεωνίδης

Γ. Γιάντσης

Π. Γκιβίσης

Ε. Καλύβας

Ι. Χριστοφορίδης

Γ. Πετσατώδης

Η αντιμετώπιση διατροχαντηρίων κατγμάτων με ημιαρθροπλαστική Thompson

Γ. Βενετσανάκης

Γ. Γιάντσης

Ι. Πουρνάρας

Γ. Καπετάνος

Ι. Παππάς

Π. Συμεωνίδης

Ολική αρθροπλαστική ενός διαμερίσματος του γόνατος. Ανάλυση 121 περιπτώσεων

Π. Παπαδέλης

Νικ. Δημόπουλος

Π. Μπερούκας

Γ. Γρεβιάς

Ι. Μπάμπαλης

Κατάγματα και άλλες κακώσεις του μυοσκελετικού συστήματος σε υπερήλικες

Δ. Δαρδαβέσης

Θ. Δαρδαβέσης

Β. Κουτσουγιαννόπουλος

Εξωτερική οστεοσύνθεση στα ανοικτά 2ου και 3ου βαθμού κατάγματα μακρών οστών

Γ. Πετσατώδης

|. Πουρνάρας

Ι. Χριστοφορίδης

Σ. Μπίντας

Α. Χριστοδούλου

Ι. Παππάς

Π. Συμεωνίδης

Η δράση της δικλοφαινάκης (Diclofenac) στη χειρουργική του ισχίου (Συγκριτική Κλινική Μελέτη)

Γ. Καπετάνος

Ιπ. Χατζώκος

Ν. Πάνου

Χ. Δημητρίου

Α. Χριστοδούλου

Π. Συμεωνίδης

Μέτρηση της οπίσθιας στροφής της κεφαλής του βραχιονίου με τη χρήση αξονικού τομογράφου

Ιπ. Χατζώκος

Π. Συμεωνίδης

Α. Προύσαλης

Ι. Πουρνάρας

Σπάνια περίπτωση εξαρθρήματος Lisfranc (Τύπος C)

Α. Χατζηγιαννάκης

Δ. Βερέττας

Κ. Κώτσιος

Κ. Καζάκος

Δ. Γκιούλος

Τραυματική αποκόλληση του καταφυτικού τένοντα του δικεφάλου βραχιονίου μυός. Περιγραφή περίπτωσης και βιβλιογραφική ανασκόπηση.

Π. Γκιβίσης

Γ. Καπετάνος

Γ. Γιάντσης

Α. Χριστοδούλου

Π. Συμεωνίδης

Αμφοτερόπλευρο οπίσθιο κάταγμα-εξάρθρημα του ώμου επί επιληπτικού ασθενούς. Ανασκόπηση της βιβλιογραφίας και προυσίαση μιας περιπτώσεως ασθενούς αντιμετωπισθείσης χειρουργικα

Θ.Β. Γρίβας

Κ. Ξαρχάς

Ι. Καποτάς

Ν. Παπαβασιλείου

Μετραυματικές οστικές φλεγμονές

Ι. Πουρνάρας

Please reload

Lazaros Demourtzidis